LOTERIJAS NORISES LAIKS:

Loterijas pirkumu veikšanas un reģistrācijas periods ir no 2021. gada 28. jūnija līdz 2021. gada 9. augustam.

PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2021. gada 28. jūnija līdz 2021. gada 9. augustam jebkurā no Latvijas Pasta nodaļām jāveic preču pirkums vismaz 5,00 EUR (pieci eiro, 00 eiro centi) vērtībā, neieskaitot pirkuma summā preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni (tai skaitā alus), tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, zāles un enerģijas dzērieni, rēķinu apmaksa, finanšu darījumi, pasta pakalpojumu apmaksa, pastmarkas un azartspēles.

Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.pasts.lv/loterija, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma apliecinoša dokumenta numuru, e-pastu un kontakttālruni.

Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma apliecinoša dokumenta orģināls – tas būs jāuzrāda saņemot laimestu!

LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

Balvu laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, un laimētāji tiks publicēti divu darba dienu laikā pēc katras izlozes mājas lapā www.pasts.lv/loterija.

Laimētāji tiks izlozēti 2021. gada 6., 13., 20. un 27. jūlijā, kā arī 3. un 10 augustā saskaņā ar loterijas noteikumos publicēto grafiku.

LAIMESTA SAŅEMŠANA:

Laimētājiem ir iespējams saņemt laimestu sev tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā, līdz 2021. gada 27. augustam piesakoties balvas saņemšanai mājaslapā www.loterijatev.lv sadaļā “Pieteikt laimesta piegādi”.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar loterijas organizētāju SIA “SOMESE Baltic”, zvanot uz tālruni +371 27274858, vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]”.

Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties: ŠEIT.

Loterijas atļaujas numurs 6874.